Kurser

Jag har arrangerat kurser om sociala medier sedan 2010 . Den första kursen höll jag i Katarina församlingssalar på Södermalm i Stockholm tillsammans med kyrkoherde Olle Carlsson. Sedan dess har det blivit  många kurser och föreläsningar och jag har mött 1000-tals personer. Höstterminen 2018 och vårterminen 2019 genomför jag kursen Kyrkan i sociala medier. 

Se och hör vad deltagare säger om mina kurser
Se i ett kort Youtubeklipp vad två deltagare som deltog vid en fortbildningskurs säger.  Och så här skrev Mikael Henning, präst och IT-samornare, i ett mejl efter att ha deltagit vid en kurs:  ”Hej David! Tack för bilderna, och tack framförallt för en givande kursdag!”
Här hittar du ytterligare kommentarer från kursdeltagare. 

Deltagare vid en av mina kurser i Stockholm.

Sociala medier betyder allt mera 
De sociala medierna har en väldigt stor betydelse på många plan. De senaste åren har också alltfler sett nyttan med sociala medier, kanske främst med Facebook, men också andra viktiga kanaler har uppmärksammats mera.  På de sociala medierna går det att göra väldigt mycket, t ex att påverka människor och att sälja idéer. Ta gärna del av Vetandets världs intressanta inslag om sociala medier och hur de används i valrörelser och i politiken och hur det via dem går att nå ut med skräddarsydda budskap till olika målgrupper.

Jag och Martin Garlöv föreläser under Svenska kyrkans Kom-dagar i Upplands Väsby 2013. Foto: Charlotta Rådman Frans.

Mött 1000-tals personer
Sedan jag startade med kurser och föreläsningar om sociala medier har jag mött 1000-tals intresserade personer i församlingar och folkrörelser.

Kontakt
Varmt välkommen att kontakta mig!
Ring 070-543 88 84, eller mejla till rutstrom@mimedia.se