Sociala medier en del av livet

Jag heter David Rutström och är kommunikationskonsult. Jag arrangerar kurser och föreläser om sociala medier samt hjälper företag och organisationer med deras kommunikation. Jag hjälper också till med att utforma mobilanpassade och användarvänliga webbplatser med en väl strukturerad information.  Många av mina uppdragsgivare är organisationer, bland annat folkrörelser och församlingar. Ring gärna så ser vi vad samtalet leder till, tfn 070-543 88 84.

”Facebook  ger väldigt goda möjligheter att kommunicera med många människor.”

 

Facebook växer

Facebook har idag drygt två miljarder användare.

Idag använder drygt två miljarder människor Facebook som en naturlig och viktig del i det dagliga mötet med andra människor. Och över 70 procent av internetanvändarna i Sverige använder Facebook.
Nu har Facebook ändrat i sin s k algoritm vilket gör det till en lite större utmaning att nå ut  bra med sina publiceringar på Facebook.

Kurser som inspirerar och ökar kunskapen 

Bilderna är tagna när jag håller i kursen storytelling i praktiken del 2 för Svenska kyrkan i Vänersborg & Väne-ryr (första delen höll jag i för drygt ett år sedan). Det var en väldigt givande dag.

Jag föreläser och arrangerar kurser om sociala medier och berättar om hur den nya algoritmen fungerar.
Läs gärna Internetstiftelsen i Sveriges rapport Svenskarna och Internet 2017.

Nya möjligheter med ny webbplattform

Svenska kyrkans webb är mobilanpassad vilket är väldigt bra eftersom de flesta använder internet i mobilen.

Svenska kyrkans webbplattform ger församlingar möjlighet att få en mer användarvänlig och mobilanpassad webb. Jag hjälper församlingar att gå över till den nya webbplattformen. Senast hjälpte jag Vallentuna församling i Stockholms stift.

Ny webbplats?

Det är viktigt att en webbplats är användarvänlig.

Jag hjälper er gärna med att utforma en mobilanpassad och användarvänlig webbplats. Jag kan ta ett helhetsansvar för hela produktionen –  texter, bilder, layout med mera. Ett projekt som jag arbetade med sommaren 2017 var webbplatsen åt Solenergiprojekt i samverkan. Hör av dig för att få offert och fast pris.  Ring mig på 070-543 88 84. Eller mejla på david@mimedia.se

Ansvarig utgivare för webbplatsen
David Rutström Kommunikation, rutstrom.nu är David Rutström, utsedd av David Rutström.