Sociala medier en del av livet

Jag heter David Rutström och är kommunikationskonsult. Jag arrangerar kurser och föreläser om sociala medier samt hjälper företag och organisationer med deras kommunikation, bland annat Facebookannonsering. Jag hjälper också till med att utforma mobilanpassade och användarvänliga webbplatser med en väl strukturerad information.  Många av mina uppdragsgivare är organisationer, bland annat folkrörelser och församlingar. Ring gärna så ser vi vad samtalet leder till, tfn 070-543 88 84.

”Facebook  ger väldigt goda möjligheter att kommunicera med många människor.”

Facebook växer

Facebook har idag drygt två miljarder användare.

Idag använder drygt två miljarder människor Facebook som en naturlig och viktig del i det dagliga mötet med andra människor. 
Facebook ändrar ofta i sin s k algoritm vilket gör det till en lite större utmaning att nå ut  bra med sina publiceringar på Facebook.

Kurser som inspirerar och ökar kunskapen 

Bilderna är tagna när jag håller i kursen Storytelling i sociala medier för Svenska kyrkan i Vänersborg & Väne-ryr. Det var en väldigt givande dag.

Jag föreläser och arrangerar kurser om sociala medier och berättar om hur den nya algoritmen fungerar.
Läs gärna Internetstiftelsen i Sveriges rapport Svenskarna och Internet 2019.

Politisk kommunikation
Jag arrangerar också speciella kurser om politisk kommunikation. Dessa genomför jag dock enbart för organisationer som delar de socialdemokratiska värderingarna. Jag har mera information om denna kurs. 

Digitala skärmar
Funderar ni på att sätta upp digitala skärmar i församlingen? Det första steget i det arbetet kan vara att göra en förstudie. Förstudien är det beslutsunderlag församlingen behöver för att kunna fatta beslut om ni ska ha digitala informationsskärmar eller inte. Jag har erfarenhet av att göra sådana förstudier och hjälper er gärna.

Nya möjligheter med ny webbplattform
Svenska kyrkans webbplattform ger församlingar möjlighet att få en mer användarvänlig och mobilanpassad webb. Jag hjälper församlingar att gå över till den nya webbplattformen. Senast hjälpte jag Vallentuna församling i Stockholms stift.

Ny webbplats?
Jag hjälper er gärna med att utforma en mobilanpassad och användarvänlig webbplats. Jag kan ta ett helhetsansvar för hela produktionen –  texter, bilder, layout med mera. Ett projekt som jag arbetat med är webbplatsen åt Solenergiprojekt i samverkan. Hör av dig för att få offert och fast pris.  Ring mig på 070-543 88 84. Eller mejla på david@mimedia.se

Ansvarig utgivare för webbplatsen
David Rutström Kommunikation, rutstrom.nu är David Rutström, utsedd av David Rutström.