Sociala medier en del av livet

Jag heter David Rutström och är kommunikationskonsult. Jag arrangerar kurser och föreläser om sociala medier samt hjälper företag och organisationer med deras kommunikation, bland annat Facebookannonsering. Jag hjälper också till med att utforma mobilanpassade och användarvänliga webbplatser med en väl strukturerad information.  Många av mina uppdragsgivare är organisationer, bland annat folkrörelser och församlingar. Ring gärna så ser vi vad samtalet leder till, tfn 070-543 88 84.

”Facebook  ger väldigt goda möjligheter att kommunicera med många människor.”

Facebook växer

Facebook har idag drygt två miljarder användare.

Facebook har över två miljarder användare som är aktiva på månadsbasis. I Sverige använder cirka 60 procent av Internetanvändarna Facebook dagligen. Den sociala medieplattformen är en naturlig och viktig del i det dagliga mötet med andra människor. Under pandemin har användandet av Facebook också ökat. 

Kurser som inspirerar och ökar kunskapen 

Bilderna är tagna när jag håller i kursen Storytelling i sociala medier för Svenska kyrkan i Vänersborg & Väne-ryr. Det var en väldigt givande dag.

Jag föreläser och arrangerar kurser om sociala medier och berättar om hur den nya algoritmen fungerar.
Läs gärna Internetstiftelsen i Sveriges rapport Svenskarna och Internet 2021.

Digitala skärmar
Funderar ni på att sätta upp digitala informationsskärmar i församlingen? Det första steget i det arbetet kan vara att göra en förstudie. Förstudien är det beslutsunderlag församlingen behöver för att kunna fatta beslut om ni ska ha digitala informationsskärmar eller inte. Jag har erfarenhet av att göra sådana förstudier och hjälper er gärna. Hör gärna av dig så berättar jag mera. Tfn 070-543 88 84. Eller mejla till david@mimedia.se 

Tillgänglighetsanpassade webbplatser
Jag hjälper församlingar att tillgänglighetsanpassa sina webbplatser i enlighet med de rekommendationer som Myndigheten för digital förvaltning, Digg, gett ut. Hör gärna av dig så berättar jag mera. Tfn 070-543 88 84. Eller mejla till david@mimedia.se 

Ansvarig utgivare för webbplatsen
David Rutström Kommunikation, rutstrom.nu är David Rutström, utsedd av David Rutström.